A N G I E L S K I
D L A
N A J M Ł O D S Z Y C H
Get Adobe Flash player

Nasze oczekiwania i korzyści

Oswajanie z językiem obcym we wczesnym dzieciństwie wpływa na rozwój zdolności językowych i w przyszłości ułatwia naukę kolejnych języków. Kształtuje również ogólne nastawienie do nauki języka. Dzieci, które zaczęły się uczyć języka wcześnie dość naturalnie podchodzą do dalszej edukacji i nie towarzyszy im przerażenie, które może pojawić się u dzieci, które pierwsze kontakty z językiem obcym miały później. Dzieci stają się bardziej chłonne wiedzy, mają rozwinięte zdolności poznawcze, lepiej radzą sobie w szkole, nie tylko z językiem obcym, ale i z innymi przedmiotami. Stają się też bardziej kreatywne. Nauka języka obcego sprawia, że dziecko jest bardziej otwarte na inne kultury już od najmłodszych lat. Wczesny kontakt z językiem korzystnie wpływa na rozwój umiejętności słuchania oraz rozumienia słów ze słuchu. Niekierujące się logiką dzieci dość naturalnie i swobodnie kojarzą słowa i zwroty z konkretnymi obiektami, czynnościami bądź sytuacjami. Dorośli natomiast wykonują żmudną pracę, przekładając słownictwo na język ojczysty.
 Dzieci również o wiele łatwiej i bez oporów werbalizują język. Sprzyja to pozyskaniu biegłości nawet, jeśli początkowo wypowiedzi nie są poprawne.
Ważne jest poznanie i rozumienie tego, co daje nauczanie małych dzieci. Nie można stawiać sztucznych wymagań, które wiodą do wielu nieporozumień i frustracji, wynikających z niespełnionych oczekiwań. Należy pamiętać, ze najmłodsze dzieci nakierowane są na słuchanie, odbiór i przyswajanie, a nie na zadania twórcze. Nie należy oczekiwać szybkich reakcji z ich strony. Łatwość przyswajania wiedzy nie oznacza, że reakcja dziecka jest natychmiastowa. Na efekty przyjdzie jeszcze poczekać, lecz z pewnością będą one owocne. Ważny jest systematyczny kontakt dziecka z językiem.
Nie wymuszajmy zatem niczego na najmłodszych. Nie nakłaniajmy ich do mówienia. Oczywiste przecież jest, że dzieci poniżej 3 roku życia rzadko mówią. Istnieje też ryzyko, że zmuszane do czegokolwiek dziecko wytworzy sobie negatywne skojarzenia z nauką języka obcego, co zaprocentuje źle w przyszłości. Pamiętajmy, że dziecko zacznie mówić samo, gdy będzie już gotowe!!! Kiedy jednak dziecko zaczyna werbalizować język, pamiętajmy, aby go nie poprawiać nawet, jeśli na początku popełnia błędy i myli się. Poczekajmy zatem cierpliwie. Wszystko z czasem zostanie skorygowane. Zatem nie naciskajmy, nie testujmy, nie poprawiajmy i nie krytykujmy. Poczekajmy cierpliwie, chwaląc naszą pociechę za każdy najdrobniejszy postęp. Efekty z pewnością nas zadziwią.

Copyright © 2019 Angielski dla najmłodszych. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.