A N G I E L S K I
D L A
N A J M Ł O D S Z Y C H
Get Adobe Flash player

Mózg i połączenia neuronowe

Na naukę języka obcego nigdy nie jest za późno, jednakże najlepsze efekty daje nauka we wczesnym dzieciństwie. Każdy z nas zetknął się z powiedzeniem, że „mózg dziecka jest jak gąbka i jak gąbka chłonie wiedzę”. Dlaczego tak jest i dlaczego przyswajanie języka przychodzi dzieciom tak łatwo? Za wszystko odpowiada plastyczność mózgu i ściśle z nią powiązane połączenia neuronowe.
Plastyczność mózgu, czyli neuroplastyczność, jest to zdolność mózgu do przyswajania informacji, która ściśle wiąże się z wszelkimi procesami, jakie zachodzą w ludzkiej pamięci. Jest to cecha każdego człowieka, niemniej jednak przed osiągnięciem wieku dojrzewania jest ona zdecydowanie najmocniejsza W związku z tym dziecko wykazuje największe predyspozycje do nauki języka do 12- 13 roku życia. Największe możliwości związane z nauką mowy i przyswajaniem języka przypadają na pierwsze (niektórzy eksperci podają pierwsze trzy) lata życia dziecka właśnie ze względu na większą niż u osoby dorosłej plastyczność mózgu. Zatem im wcześniej dziecko zetknie się z językiem obcym, tym sprawniej będzie się nim posługiwać w przyszłości. Dlatego warto to wykorzystać i jak najwcześniej dać dziecku szanse na kontakt z językiem obcym.
Dzięki swojej plastyczności mózg podlega zmianom, co ma ścisły związek z tworzeniem się połączeń synaptycznych między jego neuronami. Głowa noworodka stanowi 25% jego całego ciała. W dużym mózgu dziecka znajduje się wiele miliardów komórek mózgowych zwanych neuronami. Zaraz po urodzenia rozpoczyna się szybki proces dzielenia owych komórek, w wyniku którego powstają połączenia neuronowe zwane synapsami. Rolą synaps jest odbiór bodźców z zewnątrz i przetwarzanie wszelkich informacji. Stanowią one podstawę rozwoju całej inteligencji dziecka. Jeden neuron ma możliwość utworzenia ok. 15 000 połączeń. Połączenia neuronowe odpowiadają również za przyswajanie i zachowanie wiedzy językowej. Niemowlę posiada znacznie więcej takich połączeń niż osoba dorosła, a im częściej używa mózgu (odbierając informacje z zewnątrz), tym silniejsze stają się owe połączenia.
Każde dziecko w chwili urodzenia ma tę samą liczbę neuronów. Neurony muszą być używane już od najmłodszych lat, aby nie zanikały. Niestety, nie podlegają one regeneracji, a ich utraty nie można już odwrócić. Ważne jest zatem, aby temu zapobiec. Niezwykle istotna jest stymulacja rozwijającej się inteligencji dziecka. Dzięki temu neurony tworzą silne połączenia, które mają przeogromne szanse, aby przetrwać na dalszym, dorosłym już etapie życia. Im więcej jest połączeń neuronowych, tym bardziej chłonny staje się mózg i tym łatwiej przyjmuje nową wiedzę. Niestety, w pewnym wieku zanika zdolność do tworzenia nowych połączeń, a pozostają tylko te utworzone wcześniej. Dlatego też nauka choćby języka obcego od podstaw przychodzi w późniejszym wieku znacznie trudniej, a uzyskanie akcentu, poprawności gramatycznej oraz swobody wypowiedzi na miarę rodowitego użytkownika danego języka jest niemal niemożliwe.

Copyright © 2019 Angielski dla najmłodszych. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.